Asp.Net 2.0 Veri tabanındaki veriyi yazdırma


   Asp.Net 2.0 Veri tabanındaki veriyi yazdırma

   SQL veri tabanı için:

     App_Data klasörün içinde aspnetdb.mdf adında bir veritabanı olduğunu varsayalım.Bu veritabanı içinde makale adında bir tablomuz olsun.Tablomuzun alanları makaleid,Baslik,tarih,makale . Bu veritabanındaki  makale tablosuna daha önceden kaydettiğimiz verileri çekeceğiz. Sayfanızın başına import tagını koymayı unutmayınız. kod <% başlıyıp %> biten kısmını ise veri tabanında verileri sayfanızda yazdırmak istediğiniz yere uygulayınız..

makaleGoster.aspx

<%@ Page Language="C#" Debug="true" %>
<%@ Import Namespace="System.Data.SqlClient" %>

<%

    string bg = ConfigurationManager.ConnectionStrings["LocalSqlserver"].ConnectionString;
    sqlConnection baglanti1 = new SqlConnection(bg);
    string strsql="Select * from makale where(makaleid=@makaleid)";
    SqlCommand komut = new SqlCommand (strsql,baglanti);
    komut.Parameters.AddWithValue("@makaleid",Convert.ToInt32(Request.QueryString["makaleid"]));
    komut.Connection=baglanti;
    baglanti.Open();
    SqlDataReader oku=komut.ExecuteReader();
    {
        if(oku.Read())
        {
            Response.Write("<br/>"+oku["makale"]);
        }
    }
%>


    Buradaki "string bg = ConfigurationManager.ConnectionStrings["LocalSqlserver"].ConnectionString; " satırını  web.config dosyasındaki connectionString bloğunu kendinize göre ayarlayınız.

<connectionStrings>
     
<add name="LocalSqlserver"
       connectionString="Data Source=.\SQLEXPRESS;Integrated Security=True; User Instance=True;AttachDBFilename=|DataDirectory|aspnetdb.mdf;" providerName="System.Data.SqlClient">
     
</add>
  </connectionStrings>


   Access veritabanı için:

    App_Data klasörün içinde aspnetdb.mdb adında bir veritabanı olduğunu varsayalım.Bu veritabanı içinde makale adında bir tablomuz olsun.Tablomuzun alanları makaleid,Baslik,tarih,makale . Bu veritabanındaki  makale tablosuna daha önceden kaydettiğimiz verileri çekeceğiz. Sayfanızın başına import tagını koymayı unutmayınız. kod <% başlıyıp %> biten kısmını ise veri tabanında verileri sayfanızda yazdırmak istediğiniz yere uygulayınız..

  makaleGoster.aspx:

<%@ Page Language="C#" Debug="true" %>
 <%@ Import Namespace="System.Data" %>
 <%@ Import Namespace="System.Data.OleDb" %>

 <%

    OleDbConnection baglanti = new OleDbConnection("provider=microsoft.jet.oledb.4.0; data source=" + Server.MapPath("~/App_Data/aspNetDb.mdb"));
    string strsql="Select * from makale where(makaleid=@makaleid)";
    OleDbCommand komut=new OleDbCommand(strsql,baglanti);
    komut.Parameters.AddWithValue("@makaleid",Convert.ToInt32(Request.QueryString["makaleid"]));
    komut.Connection=baglanti;
    baglanti.Open();
    OleDbDataReader oku=komut.ExecuteReader();
    {
        if(oku.Read())
        {
            Response.Write("<br/>"+oku["makale"]);
        }
    }
  
  %>

Etiketler: Asp net dersleri, asp net bilgileri
Kategoriler: Asp.net

Webbilgileri.com' da bilgilerinizi paylaşmak istiyorsanız. Ders Ekle linkmizi kullanabilirsiniz.
0 Adet Yorum Bulunmaktadır.

Makale hakkındaki yorumlarınız ?
Yazan: *
Başlık: *
Tarih:
Yorum:
Güvenlik resmi: