Asp.Net 2.0 Veri tabanındaki veriyi yazdırma

   Asp.Net 2.0 Veri tabanındaki veriyi yazdırma

   SQL veri tabanı için:

     App_Data klasörün içinde aspnetdb.mdf adında bir veritabanı olduğunu varsayalım.Bu veritabanı içinde makale adında bir tablomuz olsun.Tablomuzun alanları makaleid,Baslik,tarih,makale . Bu veritabanındaki  makale tablosuna daha önceden kaydettiğimiz verileri çekeceğiz. Sayfanızın başına import tagını koymayı unutmayınız. kod <% başlıyıp %> biten kısmını ise veri tabanında verileri sayfanızda yazdırmak istediğiniz yere uygulayınız..

makaleGoster.aspx

<%@ Page Language="C#" Debug="true" %>
<%@ Import Namespace="System.Data.SqlClient" %>

<%

    string bg = ConfigurationManager.ConnectionStrings"LocalSqlserver"].ConnectionString;
    sqlConnection baglanti1 = new SqlConnection(bg);
    string strsql="Select * from makale where(makaleid=@makaleid)";
    SqlCommand komut = new SqlCommand (strsql,baglanti);
    komut.Parameters.AddWithValue("@makaleid",Convert.ToInt32(Request.QueryString

Kategoriler : Asp.net
Etiketler : asp net

Webbilgileri.com' da bilgilerinizi paylaşmak istiyorsanız. Ders Ekle linkmizi kullanabilirsiniz.
0 Adet Yorum Bulunmaktadır.
« » 
Makale hakkındaki yorumlarınız ?
Yazan :
Başlık :
Tarih :
Sorununuz :
Güvenlik Kodu :