Asp.net 2.0 veritabanına kayıt ekleme

Asp.Net 2.0 veri tabanına Veri Ekleme

   SQL veri tabanı için:

   App_Data klasörün içinde aspnetdb.mdf adında bir veritabanı olduğunu varsayalım.Bu veritabanı içinde yorum adında bir tablomuz olsun.Tablomuzun alanları yorumid,Adsoyad,baslik,Yorum . Tablomuzdaki yorumid alanını ben kendi veritabanımda otomatik tam sayı yaptığımdan buraya bir daha veri ekletmeme gerek yoktur. Kodları makaleGoster.aspx sayfada bulunan button1 click olayına yazacağız.

makaleGoster.aspx.cs   

using System;
using System.Data;
using System.Data.SqlClient;
using System.Configuration;
using System.Collections;
using System.Web;
using System.Web.Security;
using System.Web.UI;
using System.Web.UI.WebControls;
using System.Web.UI.WebControls.WebParts;
using System.Web.UI.HtmlControls;

public partial class makaleGoster : System.Web.UI.Page

    protected void Button1_Click(object sender, EventArgs e)
    {

       string bg = ConfigurationManager.ConnectionStrings"LocalSqlserver"].ConnectionString;
       sqlConnection baglanti1 = new SqlConnection(bg);
       string ins = "Insert into yorum (Adsoyad,Baslik,yorum) Values (@Adsoyad,@Baslik,@yorum)";
       SqlCommand komut1 = new SqlCommand(ins, baglanti1);
       komut1.Parameters.AddWithValue("@Adsoyad", Server.HtmlEncode(Adsoyadtxt.Text));
       komut1.Parameters.AddWithValue("@Baslik", Server.HtmlEncode(Basliktxt.Text));
       komut1.Parameters.AddWithValue("@yorum", Server.HtmlEncode(Yorumtxt.Text));
       baglanti1.Open();
       komut1.ExecuteNonQuery();
       baglanti1.Close();

   }

}

 web.config dosyasındaki connectionString bloğunu kendinize göre ayarlayınız.

<connectionStrings>
     
<add name="LocalSqlserver"
       connectionString="Data Source=.\SQLEXPRESS;Integrated Security=True; User Instance=True;AttachDBFilename=|DataDirectory|aspnetdb.mdf;" providerName="System.Data.SqlClient">
     
</add>
  </connectionStrings>

 Access veritabanı için:

    Aynı şekilde App_Data klasörün içinde aspnetdb.mdb  adında bir veritabanı olduğunu varsayalım.Bu veritabanı içinde yorum adında bir tablomuz olsun.Tablomuzun alanları yorumid,Adsoyad,baslik,Yorum . Tablomuzdaki yorumid alanını ben kendi veritabanımda otomatik tam sayı yaptığımdan buraya bir daha veri ekletmeme gerek yoktur. Kodları makaleGoster.aspx sayfada bulunan button1 click olayına yazacağız.

makaleGoster.aspx.cs

using System;
using System.Data;
using System.Data.OleDb;
using System.Configuration;
using System.Collections;
using System.Web;
using System.Web.Security;
using System.Web.UI;
using System.Web.UI.WebControls;
using System.Web.UI.WebControls.WebParts;
using System.Web.UI.HtmlControls;

public partial class makaleGoster : System.Web.UI.Page
{

      protected void Button1_Click(object sender, EventArgs e)
    {

        OleDbConnection baglanti2 = new OleDbConnection(@"Provider=Microsoft.Jet.OLEDB.4.0;Data Source=" + Server.MapPath("~/App_Data\\AspNetDB.mdb"));
         string ins = "Insert into yorum (adsoyad,baslikyorum,yorum) Values (@Adsoyad,@Baslik,@yorum)";
         OleDbCommand komut2 = new OleDbCommand(ins, baglanti2);
          komut2.Parameters.AddWithValue("@Adsoyad", Server.HtmlEncode(Adsoyadtxt.Text));
          komut2.Parameters.AddWithValue("@Baslik", Server.HtmlEncode(Basliktxt.Text));
          komut2.Parameters.AddWithValue("@yorum", Server.HtmlEncode(Yorumtxt.Text));
          baglanti2.Open();
          komut2.ExecuteNonQuery();
          baglanti2.Close();

    }

}

 Projeleriniz sayfalarınız cs uzantılı dosyalarında SQL için using System.Data.SqlClient, Access için  System.Data.OleDb sayfanızın başına eklemiyi unutmayın...


Kategoriler : Asp.net
Etiketler : asp net

Webbilgileri.com' da bilgilerinizi paylaşmak istiyorsanız. Ders Ekle linkmizi kullanabilirsiniz.
1 Adet Yorum Bulunmaktadır.
Yazan : kasım kılıç
Tarih :24.06.2011 16:12:09
başka yol yok mu
« 1 » 
Makale hakkındaki yorumlarınız ?
Yazan :
Başlık :
Tarih :
Sorununuz :
Güvenlik Kodu :