Asp.Net 2.0 Mysql veri tabanında Veri Silme

Projelerinizde Mysql veritabanı kullanıyor ve MySql.Data.MySqlClient sınıfını kullanacaksanız MySql.Data.dll dosyasını projenizin Bin dosyası içine dahil etmeniz gerekmektedir. Bu işlemi gerçekletirdikten sonra MySqlConnection gibi nesneleri kod sayfanızda kullanabilirsiniz. Bir önceki makalemizde kategori adındaki veri tabanımıza asp.net te MySql veritabanına veri ekleme işlemini gerçekleştirdik . Bu makalemizde ise bu veriyi sileceğiz. 

Sayfanıza 4 tane textbox ekleyim adlarını aşağıdaki gibi düzenleyin, 1 label ve 1 tane button ekleyiniz. Butonun Button1_Click olayına aşağıdaki kodları yerleştirin..

using System;
using System.Data;
using MySql.Data.MySqlClient;
using System.Configuration;
using System.Collections;
using System.Web;
using System.Web.Security;
using System.Web.UI;
using System.Web.UI.WebControls;
using System.Web.UI.WebControls.WebParts;
using System.Web.UI.HtmlControls;

public partial class admin_kategori : System.Web.UI.Page
{
    string bag = ConfigurationManager.ConnectionStrings"LocalMySqlServer"].ConnectionString;

protected void Button1_Click(object sender, EventArgs e)
MySqlConnection baglanti3 = new MySqlConnection(bg); 
MySqlCommand komut3 = new MySqlCommand("delete from ana_menu where id=?id", baglanti3);
komut3.Parameters.AddWithValue("?id", anakatid.Text);
baglanti3.Open();
komut3.ExecuteNonQuery();
baglanti3.Close();
Label1.Text = "Seçilen veri silindi."}

}

 

web.config dosyasındaki connectionString bloğunu kendinize göre ayarlayınız.

<configuration>
  <appSettings>
  <add key="LocalMySqlServer" value="Server=(local);Databasename=databaseadı;uid=databasekullanıcıadı;pwd=şifre;" />
  </appSettings>
  <connectionStrings>

  <connectionStrings>


Kategoriler : Asp.net
Etiketler : Asp net dersleri

Webbilgileri.com' da bilgilerinizi paylaşmak istiyorsanız. Ders Ekle linkmizi kullanabilirsiniz.
0 Adet Yorum Bulunmaktadır.
« » 
Makale hakkındaki yorumlarınız ?
Yazan :
Başlık :
Tarih :
Sorununuz :
Güvenlik Kodu :