Asp.Net 2.0 Mysql veri tabanına Veri Ekleme

Projelerinizde Mysql veritabanı kullanıyor ve MySql.Data.MySqlClient sınıfını kullanacaksanız MySql.Data.dll dosyasını projenizin Bin dosyası içine dahil etmeniz gerekmektedir. Bu işlemi gerçekletirdikten sonra MySqlConnection gibi nesneleri kod sayfanızda kullanabilirsiniz. Mysql veritabanını hazırlamak içinde  APPSERV-WIN32-2.4.9.EXE dosyasını indirmenizi tavsiye ederim. Dosyayı kurduktan sonra kategori adında bir tablo oluşturun ve bu tablonun katid,sira,ana_menu,aciklama alanlarını oluşturun. Şimdi asp.net te veri ekleme işleminin kodlarına geçelim.

Sayfanıza 4 tane textbox ekleyim adlarını aşağıdaki gibi düzenleyin, 1 label ve 1 tane button ekleyiniz. Butonun Button1_Click olayına aşağıdaki kodları yerleştirin.

using System;
using System.Data;
using MySql.Data.MySqlClient;
using System.Configuration;
using System.Collections;
using System.Web;
using System.Web.Security;
using System.Web.UI;
using System.Web.UI.WebControls;
using System.Web.UI.WebControls.WebParts;
using System.Web.UI.HtmlControls;

public partial class admin_kategori : System.Web.UI.Page
{
    string bag = ConfigurationManager.ConnectionStrings"LocalMySqlServer"].ConnectionString;

    protected void Button1_Click(object sender, EventArgs e)
    {
        MySqlConnection baglanti = new MySqlConnection(bag);
        string strsql = "insert into kategori (katid,sira,ana_menu,aciklama) values (?katid,?sira,?ana_menu,?aciklama)";
        MySqlCommand komut = new MySqlCommand(strsql, baglanti);
        komut.Parameters.AddWithValue("?katid", Katid.Text);
        komut.Parameters.AddWithValue("?sira", Sno.Text);
        komut.Parameters.AddWithValue("?anamenu", madi.Text);
        komut.Parameters.AddWithValue("?aciklama", ack.Text);
        baglanti.Open();
        komut.ExecuteNonQuery();
        baglanti.Close();
        Label1.Visible = true;
        Label1.Text = "Kategori başarıyla ekledi";
     }

}
 web.config dosyasındaki connectionString bloğunu kendinize göre ayarlayınız.

<configuration>
  <appSettings>
  <add key="LocalMySqlServer" value="Server=(local);Databasename=databaseadı;uid=databasekullanıcıadı;pwd=şifre;" />

  </appSettings>
  <connectionStrings>


Kategoriler : Asp.net
Etiketler : Asp net dersleri

Webbilgileri.com' da bilgilerinizi paylaşmak istiyorsanız. Ders Ekle linkmizi kullanabilirsiniz.
1 Adet Yorum Bulunmaktadır.
Yazan : YAZAN
Tarih :02.05.2013 20:01:52
ELLERİNİZE SAĞLIK GERÇEKTEN ÇOK FAYDALI OLDU BENİM İÇİN
« 1 » 
Makale hakkındaki yorumlarınız ?
Yazan :
Başlık :
Tarih :
Sorununuz :
Güvenlik Kodu :