SQL Order By ile Verileri Sıralamak

  SELECT deyimi ile elde edilen veriler istenirse sıralanabilir. Sıralama belirtilen bir ya da daha fazla sütuna göre yapılır. Bunun dışında sıralama ASC ( ascending-artan) ya da DESC ( descending-azalan) olarak belirtilebilir. "ORDER BY "sözcüğü verilerin istenilen alan göre sıralı olarak listelenmesini sağlar. Bir örnekle açıklayalım 

SELECT * FROM Ogrenciler ORDER BY Adi 

    Bu örnekte SELECT * FROM Ogrenciler ORDER BY Adi komutlar ile Ogrenciler tablosundaki bütün kayıtlar Adi alanına göre sıralı olarak listelenirler.

Select   * FROM Ogrenciler ORDER BY no DESC

Yukarıdaki örnekte ise Ogrenciler adlı  tablo seçilir ve No kısmı esas alınarak azalan bir şekilde sıralanırlır.


Kategoriler : SQL
Etiketler : Sql deyimleri

Webbilgileri.com' da bilgilerinizi paylaşmak istiyorsanız. Ders Ekle linkmizi kullanabilirsiniz.
0 Adet Yorum Bulunmaktadır.
« » 
Makale hakkındaki yorumlarınız ?
Yazan :
Başlık :
Tarih :
Sorununuz :
Güvenlik Kodu :