SQL Delete Deyiminin Kullanımı

Sql veritabanındaki Delete deyimi daha önceden kaydetilmiş bir veya daha fazla veriyi silme işlemi için kullanılan bir sql komutudur. SQL Delete Deyiminin Kullanımı :

DELETE FROM tablo_adı 
WHERE koşul] 

Bir örnek verelim. Daha önceden tablomuzda kayıtlı olan bir bilgiyi silelim. 

Delete from Ogrenciler 
Where Ogrencino like `2006015215048` 

     Yukarıdaki örneğimizde Delete from Ogrenciler komutları ile hangi tablodaki bilginin silineceği ve Where Ogrencino like `2006015215048`where koşulu ile hangi kayıttın silineceği belirtilir.WHERE ile koşul belirtilmezse tüm kayıtlar silinir. Bu yüzden veri kaybını önlemek için koşul belirtmeye dikkat edilmelidir.


Kategoriler : SQL
Etiketler : Sql deyimleri

Webbilgileri.com' da bilgilerinizi paylaşmak istiyorsanız. Ders Ekle linkmizi kullanabilirsiniz.
0 Adet Yorum Bulunmaktadır.
« » 
Makale hakkındaki yorumlarınız ?
Yazan :
Başlık :
Tarih :
Sorununuz :
Güvenlik Kodu :