Javascript Nesneler ve Özellikleri

Günümüzde sıkça kullanılan bir deyim Nesneye Yönelik Programlama. Nedir bu Nesneye Yönelik programlama ? Bu tip programlamada kullanılan her öğe bir nesne olarak kabul edilir. Bu nesnelerin özelliklerini kullanarak onları değiştirerek program yazılır. Javascript'te bu tür bir programlama dilidir. Örneğin webde sörf yaparken herkesin karşısına çıkan formlar birer nesnedir. Bu nesnelerin tepkiye göre cevap vermesi gibi özellikler de onun yani nesnenin özellikleridir.Örneğin şimdiye kadar çoğu kez kullanılan document.write komutu aslında bir nesnenin özelliğine atıfta bulunmaktan başka bir şey değildir. Yani document nesnesinin write özelliğini kullanarak html sayfamıza yazı yazdırıyoruz. 

  window Nesnesi : Genel olarak pencere özellikleri ile ilgili bir nesnedir. 

   Pencere açmak ve kapamak:Birçok yerde gördüğünüz pencere açma pencerelerin çeşitli özelliklerini değiştirme bu nesne yardımıyla yapılmaktadır.Pencere açmak için : 

window.open("Url_adı" , "pencere_adı" , "pencere_özellikleri"); 

   Pencere kapatmak için :window.close(); 

   Pencere kapatmak için window.close() komutu vermek yeterlidir. Burada kapatılan pencere ona kullanılmakta olan penceredir.Pencere açma işleminde window.open() ile pencerenin açılmak istendiği belirtilir. Parantez içerisinde verilenler ise açılması istenen pencerenin özelliklerini belirtir.Url_adı : Buraya yazılacak dosya ismi açılacak pencerenin içerisinde olacaktır. 

   window.open("http://www.gantep.edu.tr")veya; 

   window.open("index.html") 

   Pencere_adı : Bu açılacak pencerenin adını belirtir. Birden çok pencere ile işlemler yapıyorsanız hangi pencereye bir komut gönderdiğinizin belli olması için gereklidir. 

   window.open("index.html" , "ana"); 

   Pencere_özellikleri : Bu özellikte adından belli olduğu ölçüde pencerenin özellikleri ile ilgilidir. Bir pencerenin değiştirilebilir özellikleri şunlardır : 

  menubar : Tarayıcıların en üst kısmında bulunan File(Dosya) , Edit(Düzen) vb. menülerin bulunduğu satırdır. 
  toolbar : Tarayıcılarda üst kısımda Back(Geri) , Forward(İleri) vb. tuşların bulunduğu kısımdır. 

  location : Tarayıcılarda ziyaret etmek istediğiniz web adresini yazdığınız kısım. 

  status :Tarayıcıların en alt kısmında hangi dosyanın yüklendiği ile ilgili bilgi veren kısımdır. 

  scrollbars : Sağ tarafta bulunan sürgü çubuklarıdır. 

  resizable : Pencerenin boyutlarının kullanıcıya bırakılması veya kesin değerler almasıyla ilgilidir. 

  width : Açılacak olan pencerenin piksel cinsinden genişliğidir. 

  height : Açılacak olan pencerenin piksel cinsinden boyudur. 

  left : Açılacak olan pencerenin ekranın sol tarafından kaç piksel uzaklıkta olacağını belirler. 

  top : Açılacak olan pencerenin ekranın üstünden kaç piksel aşağıda olacağını belirler.Eğer pencere özellikleri kısmında değişmesini istemediğiniz bir özellik varsa onu yazmanıza gerek yoktur. Bu değerler tarayıcının banko(default) değerlerinden alınır. 

   200x300 ebatlarında http://www.gantep.edu.tr adresine bağlanan bir pencere açmak için; 
window.open("http://www.gantep.edu.tr", "ana" ," menubar=no, toolbar=no, scrollbars=yes, location=yes, width=200, heigt=300";) 
window.location.protocol window nesnesinin location.protocol nesnesi ise yüklenen dosyanın sabit diskten mi yoksa internetten mi yüklendiğini gösterir. 
if (window.location.protocol == "http:" ) 
{ document.write ("Bu belge Internet'ten geliyor.") } 
else 
{ document.write ("Bu belge sabit diskten geliyor") } 
http: Dosyanın internetten yüklendiğini belirtir. 
file: Dosyanın sabit diskten yüklendiğin belirtir. 

window.history.go 

window un history özelliği ile bir önceki sayfaya erişim sağlanabilir. Örneğin kullanıcı herhangi bir formu doldurmadı ve işlem yapılamadı bu durumda bir hata mesajı ile kullanıcıyı uyardıktan sonra history nesnenisin kullanarak bir önceki sayfaya kullanıcı göndererilebilir. 

window.history.go(-1) 

Bir önceki sayfaya -1 ile ulaşabilirsiniz. Bu değeri arttırarak daha önceki sayfalara da ulaşabilirsiniz. 

window.status.bar kullanımı : 

status.bar, window nesnesinde belirttiğimiz gibi tarayıcıların en alt kısmında yer alan hangi dosyaya gidileceği veya yüklendiği ile ilgili bilgi veren kısımdır. window.status="Ahmet Hoca iyi günler diler!"; 

window.moveTo(x,y) 

IE veya NN penceresini bir x,y ile belirlenmiş noktaya taşımak için kullanılır. Taşınan nokta ekranın sol üst köşesidir. Normalde bu noktanın varsayılan değeri (0,0). Window.moveTo(100,100); // Internet penceresini 100,100 noktasına taşır.Döngü deyimleri kullanılarak IE veya NN penceresi hareketli duruma getirilebilirsiniz.Örnek: 

<html> 
<head><title>ornek.html</title></head> 
<body> 
<script> <!-- 
var y; 
for(y=400;y>=0;y-=8){ // x değeri her zaman 0, y değeri 400. pikselden 
window.moveTo(0,y); // başlıyor. 
} 
--> 
</script> 
<center>Web Sayfama Hoşgeldiniz...</center> 
</body> 
</html>


Kategoriler : JavaScript

Webbilgileri.com' da bilgilerinizi paylaşmak istiyorsanız. Ders Ekle linkmizi kullanabilirsiniz.
0 Adet Yorum Bulunmaktadır.
« » 
Makale hakkındaki yorumlarınız ?
Yazan :
Başlık :
Tarih :
Sorununuz :
Güvenlik Kodu :