Karşılaştırma ve Mantıksal Operatörler

Bu operatörler değişkenlerin birbirleri ile karşılaştırılmak istendiğinde kullanılabilir.Bu operatörler ise; 

= = operatörü iki değişkenin birbirine eşitliğini kontrol eder.
!= operatörü iki değişkenin birbirine eşit olmadığı durumlarda kullanılır. 
< operatörü bilindiği üzere küçüktür operatörüdür. Soldaki değişkenin sağdakinde küçüklüğünü kontrol eder. 
<= soldaki değişkenin sağdaki değişkene küçük eşitliğini kontrol eder.
> soldaki değişkenin sağdaki değişkene göre büyük olup olmadığını kontrol eder. 
>= soldaki değişkenin sağdaki değişkene büyük eşitliğini kontrol eder. Bağlantılı, yani birden çok sayfa için, Bağlantılı stil şablonlar birçok sayfada aynı biçimde olması istendiğinde kullanılırlar. 

Mantıksal Operatörler 

    Bu tip operatörler iki değişkene bağlı karşılaştırılmaların yapılmak istendiği durumlarda kullanılır. Operatörler 
&& , || , ! operatörleridir. 

&& And (ve) 

operatörü iki değişkenin de değeri doğru olması istendiğinde kullanılır. Örneğin. sayının hem 60' dan yukarı alanların geçtiği , hem de 60'tan küçük olanların kaldığı bir program yapalım.
 

Html Etiketi Etiket ekran görünümü
<html> <head>
<script language="JavaScript">
function gec() 
{ 
document.write("geçtiniz notunuz= ",x) 
} 
function kal() 
{ 
document.write("kaldınız notunuz= ",x) 
} 
</script>  </head>
<body>
<script language="JavaScript"> 
var x=85 if (x < 100 && x > 60)
gec() else kal() 
</script>  </body>  </html>
   geçtiniz notunuz= 85

 

 || or (veya) 

operatörü iki değişkenden en az birinin doğru olması durumu istediğinde kullanılır . Aşağıdaki örnekte x sıfırdan büyük veya eşit ise "x pozitif sayı."  yazan programı yapalım.

Html Etiketi Etiket ekran görünümü
<html><head>
<script language="JavaScript"> 
function negatif() 
{ 
document.write(x," Negatif sayı.") 
} 
function pozitif() 
{ 
document.write(x," Pozitif sayı.") 
} 
</script>
</head><body> 
<script language="JavaScript"> 
var x=21
var y=((x > 0) || (x == 0)) 
if (!y) negatif() else pozitif() 
</script> </body></html>
       21 Pozitif sayı.


  ! Not (değil)

operatörü değişkenin değeri doğru ise yanlış , yanlış ise doğru olması istendiği durumlarda kullanılır. 

Html Etiketi Etiket ekran görünümü
<html><head>
<script language="JavaScript"> 
function negatif() 
{ 
document.write(x," Negatif sayı.") 
} 
function pozitif() 
{ 
document.write(x," Pozitif sayı.") 
} 
</script>
</head><body> 
<script language="JavaScript"> 
var x=-1
if (!(x>=0)) negatif() else pozitif()
</script> </body></html>
       -1 Negatif sayı. 

 


Kategoriler : JavaScript

Webbilgileri.com' da bilgilerinizi paylaşmak istiyorsanız. Ders Ekle linkmizi kullanabilirsiniz.
0 Adet Yorum Bulunmaktadır.
« » 
Makale hakkındaki yorumlarınız ?
Yazan :
Başlık :
Tarih :
Sorununuz :
Güvenlik Kodu :