Sql Distinct Kullanimi

DISTINCT : Sadece tek olan ( unique) kayitlarin sonuç listesinde yer almasini saglar.

sütun_listesi : Seçilecek alanlari (sütunlari) belirtir.

FROM : Belli bir tablonun seçilmesini saglar.

kaynak_listesi : Sorgulanacak olan tablo ya da tablolari, görünümleri belirtir.

WHERE : Bir kosulu belirterek sadece o kusula uyan kayitlarin seçilmesini saglar.

ORDER BY : Verilen kosula göre siralama yapar

Örneklerle açiklamaya çalisalim.

SELECT * FROM Ogrenciler
WHERE (DTarihi BETWEEN '01.01.1980' AND '01.01.2007')

    Yukaridaki örnekte SELECT * FROM Ogrenciler komutuyla bulunacak tabkonun adi ve WHERE (DTarihi BETWEEN '01.01.1980' AND '01.01.2007') bu komutlarla Dtarihi '01.01.1980' ve '01.01.2007' arasinda olan kayitlari bulur.


Kategoriler : SQL
Etiketler : Sql deyimleri

Webbilgileri.com' da bilgilerinizi paylaşmak istiyorsanız. Ders Ekle linkmizi kullanabilirsiniz.
0 Adet Yorum Bulunmaktadır.
« » 
Makale hakkındaki yorumlarınız ?
Yazan :
Başlık :
Tarih :
Sorununuz :
Güvenlik Kodu :