Membership Kontrolleri

 Membership Kontrolleri

Daha önceki yazılarımızda Mssql veritabanını nasıl yapılandırıldığı göstermiştik. Yapılandırdığımız veritabanında aspnet_Membership tablosu oluşturuldu.Bu tablo bize veritabanına üye kaydı yapmamızı sağlıyor. Aşağıda membership web.config dosyasına  nasıl yazıldığı bulunuyor.

<configuration xmlns="http://schemas.microsoft.com/.NetConfiguration/v2.0"
 
<appSettings>
    
<add key="LocalSqlserver" value="Server=(local);Database=aspnetdb;uid=sa;pwd=sa;"
/> 
 
</appSettings
>
 
<connectionStrings>
     
<add name="LocalSqlserver"
       connectionString="
Data Source=.\SQLEXPRESS;Integrated Security=True; User Instance=True;AttachDBFilename=|DataDirectory|aspnetdb.mdf;" providerName="System.Data.SqlClient">
     
</add>
  </connectionStrings
>
 
<system.web>
   
<membership defaultProvider="Sqlprovider"  userIsOnlineTimeWindow="30">
 
      
<
providers
>
   
<add name="SqlProvider"
             type="System.Web.Security.SqlMembershipProvider"
             connectionStringName="LocalSqlserver"
             requiresQuestionAndAnswer="true"
             applicationName="/"
             requiresUniqueEmail="false"
             minRequiredPasswordLength="6"
             minRequiredNonalphanumericCharacters="0"
             requiresUniqueEmail="true"
             requiresQuestionAndAnswer="true"/>
     
</providers>
   </membership>
 
</system.web>
 
</configuration>

       Name Provider Adı , Type tipi,ConnectionStringName Bağlantı stringimizin adı bunun tanımlı olması gerekiyor. applicationName="/" uygulamanın nerede çalışacağı "/" bu uygulamanın içinde çalışacağı anlamına gelir. minRequiredPasswordLength="6" Parolanın en az 6 karekter olacağını belirtir.

CreateUserWizard Kontrolü (kullanıcı Oluşturma)

        ToolBox sürükleyip sayfamıza bırakabiliriz. Bıraktığınız createuserwizard auto format kısmından isteğiniz üye oluşturma formatını seçebilirsiniz.Properties özelliklerinde usernameLabelText, PasswordLabelText, ConfirmPasswordLabelText, QuestionLabelText, AnswerLabelText yeni değerler girirek isimlerini değiştirebilirsiniz.
 

Login Kontorolü

       ToolBox'tan LoginView sayfamıza sürükleyip bırakınız.ToolBox'tan Login kontrolünü LoginView içinesürükleyip bırakınız.UserNameLabelText , PasswordLabelText ,LoginButtonTex ve RememberMeText özellikleri propertiesten yeni değerler girerek isimlerini değiştirebilrisiniz.
 

       Login kontrolünü LoginView içine atmamızın nedeni sisteme giriş yapan kayıtlı kullanıcılara hoş geldin sayfasını hazırlamak içindir. AnonymousTemplate yani site ziyaretcilerinin görebilmesi için LoggedInTemplate ise sadece veri tabanına kayıtlı kullanıcıları sayfadır
  <LoggedInTemplate> 
            Hoş Geldiniz <br  />
          <asp:LoginName ID="LoginName1" runat="server /> <br />
          <asp:LoginStatus ID="LoginStatus1" runat="server" LogoutText="Çıkış" /> 
  </LoggedInTemplate>
 
  Bu kodlar ile sayfamıza giriş yapan üyelere Hoş geldin sayfasını göstermiş oluruz.Buradaki LoginName kontrolü kullanıcını adını LaginStatus ise kullanıcın çıkış yapmasını sağlar.


Kategoriler : Asp.net

Webbilgileri.com' da bilgilerinizi paylaşmak istiyorsanız. Ders Ekle linkmizi kullanabilirsiniz.
0 Adet Yorum Bulunmaktadır.
« » 
Makale hakkındaki yorumlarınız ?
Yazan :
Başlık :
Tarih :
Sorununuz :
Güvenlik Kodu :