Javascript Döngü Deyimleri

Bu tip deyimler bir kümenin belli bir kosul altinda yinelenmesi için kullanilir. while,do...while ve for olmak üzere üç tip döngü deyimi vardir.Javascript'te diger programlama dillerinde oldugu gibi istediginiz islemi 2 veya daha fazla kez yaptirmak için belli program kodlari mevcuttur. 

    while 

   Tekrarlama deyimidir. Bir küme ya da deyim while kullanilarak bir çok kez yinelenebilir. Yinelenmesi için kosul sinamasi çevrim basinda yapilir. Genel yazim biçimi; 

while(kosul){ 
... 
döngüdeki deyimler; küme] 
... 
} 

   Kosul olumlu oldugu sürece çevrim yinelenir. Iki veya daha çok kosul mantiksal operatörler birlestirilerek verilebilir.Örnek: 

<html> 
<head>< title>ornek6.html</title></head> 
<body> 
<script Language="JavaScript"> 
<!-- 
var yil=0;var para=1000; 
while(para<50000){ 
para+=para*0.5; // para=para+para*0.5; 
yil++; 
} 
document.write("1000 TL ",yil," sonra ",para," YTL olur.") 
--> 
</script> 
</body> 
</html> 

   do ...while 

   Bu deyim while dan farki, kosulun döngü sonunda sinanmasidir. Yani kosul sinanmadan çevrime girilir ve döngü kümesi en az bir kez yürütülür.Kosul olumsuz ise döngüden sonraki satira geçilir.Genel yazim biçimi; 

do{ 
... 
döngüdeki deyimler; 
... 
}while(kosul); 
Örnek: 

<html> 
<head><title>ornek7.html</title></head> 
<body> 
<script Language="JavaScript"> 
<!-- 
do{ 
var sayi=prompt("Girilen Sayinin Karesi","Bir sayi giriniz"); 
document.write("Sayi=",sayi," Karesi=",sayi*sayi,"<br>") 
}while(sayi>0); 
document.write("Çevrim sona erdi...") 
--> 
</script> 
</body> 
</html> 

   for 

   Diger döngü deyimleri gibi bir öbegi bir çok kez tekrarlamakta kullanilir. Kosul sinamasi while da oldugu gibi girmeden yapilir. Bu döngü deyimin içinde digerlerinden farkli olarak baslangiç degeri ve döngüsayacina sahip olmasidir. Genel yazim biçimi; 

for(baslangiç;kosul;artim){ 
... 
döngüdeki deyimler; 
... 
} 

Örnek: 

<html> 
<head><title>ornek8.html</title></head> 
<body> 
<script language="JavaScript"> 
<!-- 
for(sayi=0;sayi<=10;){ 
sayi++; 
document.write( "5 * ",sayi," =",5*sayi,"<br>") 
} 
--> 
</script> 
</body> 
</html> 

   break ve continue Ifadeleri 

   Döngü deyimleri içindekiler yürütülürken, çevrimin, kosuldan bagimsiz kesin olarak sonlanmasi gerektiginde veya döngünün bir sonraki çevrime geçmesi istendiginde bu deyimler kullanilir.Örnek: 

<html> 
<head>< title>ornek</title></head> 
<body> 
<script> 
var x=0;var y=1;var z=6; 
do{ 
y++; 
x+=y; 
if(x>=z) {break; } // while deki kosula bakilmaksizin döngü sonuna gider. 
if(y<=3) {continue;}// y<=3 oldugu sürece döngü bir sonraki çevrime girer. 
}while(x<10); // x<10 oldugu sürece çevrime devam et. 
document.write(”x=”,x ,”y=”,y ,”z=”,z); 
</script> 
</body> 
</html>


Kategoriler : JavaScript

Webbilgileri.com' da bilgilerinizi paylaşmak istiyorsanız. Ders Ekle linkmizi kullanabilirsiniz.
0 Adet Yorum Bulunmaktadır.
« » 
Makale hakkındaki yorumlarınız ?
Yazan :
Başlık :
Tarih :
Sorununuz :
Güvenlik Kodu :