Harddiskin seri numarasinin bulunmasi

Harddiskin seri numarasinin bulunmasi :

Asagida delphi programlama dilinde Harddiskin seri numarasinin bulunmasi için gereken delphi kodlari bulunmaktadir.

procedure TForm1.Button1Click(Sender: TObject); 
  var
       VolumeSerialNumber : DWORD;
       MaximumComponentLength : DWORD;
       FileSystemFlags : DWORD;
       SerialNumber : string;
  begin 
        GetVolumeInformation('C:\',
                                     nil,
                                     0,
                                     @VolumeSerialNumber,
                                     MaximumComponentLength,
                                     FileSystemFlags,
                                     nil,
                                     0);
        SerialNumber := IntToHex(HiWord(VolumeSerialNumber), 4) + '-' +
                           IntToHex(LoWord(VolumeSerialNumber), 4);
        Memo1.Lines.Add(SerialNumber);
   end;


Kategoriler : Delphi
Etiketler : Delphi dersleri

Webbilgileri.com' da bilgilerinizi paylaşmak istiyorsanız. Ders Ekle linkmizi kullanabilirsiniz.
0 Adet Yorum Bulunmaktadır.
« » 
Makale hakkındaki yorumlarınız ?
Yazan :
Başlık :
Tarih :
Sorununuz :
Güvenlik Kodu :