Delphide Escape ve Alt F4 tus kombinasyonlari

Escape tusuna basildiginda  formun kapanmasi :

Formun KeyPreview özelligini True yapiniz. Daha sonra OnKeyPress olayina asagidaki kodu yazin.

    procedure TForm1.FormKeyPress(Sender: TObject; var Key: Char);
      begin
          if key = #27 then Close;
      end;

Alt+F4 tus kombinasyonuyla programin kapanmamasi :

Formun KeyPreview özelligini True yapiniz, daha sonra formun OnKeyDown olayina asagidaki kodu yazin.
 
    procedure TForm1.FormKeyDown(Sender: TObject; var Key: Word; Shift: TShiftState); 
      begin
          if ((ssAlt in Shift) and (Key = VK_F4)) then Key := 0;
      end;


Kategoriler : Delphi
Etiketler : Delphi dersleri

Webbilgileri.com' da bilgilerinizi paylaşmak istiyorsanız. Ders Ekle linkmizi kullanabilirsiniz.
0 Adet Yorum Bulunmaktadır.
« » 
Makale hakkındaki yorumlarınız ?
Yazan :
Başlık :
Tarih :
Sorununuz :
Güvenlik Kodu :