Sql Deyimlerinin Kullanımı

SQL DEYİMLERİ

    Structured Query Language (Yapısal Sorgulama Dili) database (veritabanı) yönetimi için bir programlama standartı.ANSI ve ISO standartlarında ve bir çok programlama dilli standart komutlarında SQL özelliklerini kullanmaya imkan sağlıyor.Veritabanından sorgulama yapmak için SELECT, ekleme yapmak için INSERT güncelleme yapmak için UPDATE, silme yapmak için DELETE, yeni tablo oluşturmak için CREATE TABLE gibi komutlara sahiptir. Bu komutlar işlevlerine göre şu şekilde kategorilendirilir:

    VERİ TANIMLAMA DİLİ (DDL DATA DEFİNİTİON LANGUAGE) DEYİMLERİ

     DDL deyimleri ile veritabanı üzerinde nesneler oluşturulabilir.. En yaygın kullanılan DDL deyimleri şunlardır.

 

 • CREATE
   
 • ALTER
   
 • DROP

      CREATE DEYİMİ : Veritabanı üzerinde bir tablo oluşturmak için CREATE deyimi kullanılır. Yapısı: CREATE tablonun adı . Bir örnekle açıklamaya çalışalım:

  CREATE TABLE `ogrenciler` (
     `BolumKodu` char(5) NOT NULL default '',
      `OgrenciNo` char(15) NOT NULL default '',
      `Adi` char(25) NOT NULL default '',
      `Soyadi` char(25) NOT NULL default '',
      `DTarihi` date NOT NULL default '0000-00-00',
  PRIMARY KEY (`OgrenciNo`)
  )

       Bu örnekte CREATE TABLE `ogrenciler` ( adlı komutlar ile ogrenciler adında bir tablo oluşturuluyor. BolumKodu` char(5) NOT NULL default '', bu komutlarda ise char(5) BolumKodu 5 karekter olabilecek NOT NULL boş bırakılamayacak bir alan oluşturuyor . `OgrenciNo` char(15) NOT NULL default '', bu komutlarda ise char(15) OgrenciNo 15 karekter olabilecek NOT NULL boş bırakılamayacak bir alan oluşturuyor. `Adi` char(25) NOT NULL default '', ve `Soyadi` char(25) NOT NULL default '', bu komutlarda ise char(25) Adi ,Soyadi 25 karekter olabilecek NOT NULL boş bırakılamayacak bir alan oluşturuyor.DTarihi` date NOT NULL default '0000-00-00' komutları ise date komutu ile o zaman ki kayıt tarihi NOT NULL boş bırakılamayacak, default '0000-00-00' tarih kısmı " " işaretleri arasında ki gibi yazılabilcek bir alan oluşturuyor. PRIMARY KEY (`OgrenciNo`) komutuyla bilincil anahtarımızı OgrenciNo adlı alanına atıyoruz ve ) ile bitiriyoruz.

      ALTER DEYİMİ : Daha önceden oluşturulmuş nesnenin değiştirilmesini sağlar.Yapısı : ALTER TABLE tablonun adı. Örnek:

        ALTER TABLE Ogrenciler ADD Memleketi int

     Bu örnekte ALTER TABLE Ogrenciler Ogrenciler tablosunu değiştir. ADD Memleketi int ifadesi ile integer tipinde Memleketi adlı bir alan eklenmiş oluyor.

        ALTER TABLE Ogrenciler DROP COLUMN Memleketi

     Bu örnekte ise ALTER TABLE Ogrenciler Ogrenciler tablosunu değiştir. DROP COLUMN Memleketi Memleketi adlı daha önceden var olan bir alanı sil demek isteniyor.

      DROP : DROP ifadesi, önceden var olan bir alanı veya tablonun kaldırılması için kullanılır.Yapısı : DROP TABLE tabolonun adi . Örnekle açıklamaya çalışalım.

        DROP TABLE Ogrenciler

      Yukarıdaki örnekte Ogrenciler adlı tabloyu ve içindeki bilgilerin hepsinin kaldırılması sağlar.

Kategoriler : SQL
Etiketler : Sql deyimleri

Webbilgileri.com' da bilgilerinizi paylaşmak istiyorsanız. Ders Ekle linkmizi kullanabilirsiniz.
0 Adet Yorum Bulunmaktadır.
« » 
Makale hakkındaki yorumlarınız ?
Yazan :
Başlık :
Tarih :
Sorununuz :
Güvenlik Kodu :