Aritmetik ve Özel Operatörler

Aritmetik Operatörler 

  Her zaman kullandığımız bu operatörler + (toplama, - (çıkarma ), * (çarpma) , / (bölme) , % (tamsayılı bölme işlemi yapar ve kalanı verir).

Html Etiketi Etiketin Web Sayfasındaki görüntüsü
<html>
<head>
<title>toplama</title>
</head>
<body>
   <script language="javascript"> 
        var sayi=5+18;
        var sayi1=18-5;
        var sayi2=18*5;
        var sayi3=18/5;
        var sayi4=18 % 5; 
            document.write("Toplama=",sayi); 
           document.write("<br>","Çıkarma=",sayi1);
           document.write("<br>","Çarpma=",sayi2);                  document.write("<br> ","Bölme=",sayi3);
           document.write("<br> ","Kalan=",sayi4);
   </script>
</body>
</html>
              Toplama=23
              Çıkarma=13
              Çarpma=90
              Bölme3.6
              Kalan=3

      Özel Operatörler

Bazen değişkenlerin değerini, kendisiyle işlem yaparak değiştirebiliriz. Örneğin:


var sayi = 9
sayi = sayi + 1
       Bu durumda sayi =9 + 1 = 10 olur.

var
sayi = 9
sayi = sayi - 1 
       Bu durumda sayi = 9 - 1 = 8 olur.

var
sayi = 9
sayi = sayi * 5 
       Bu durumda sayi = 9 * 5 = 45 olur.

var
sayi = 50
sayi = sayi / 2
       Bu durumda sayi = 50 / 2 = 25 olur.

var
sayi = 21
sayi = sayi % 4 
       Bu durumda sayi = 21 % 4 = 1 olur.

Bu işlemleri şu işaretlerle de yapabiliriz: "+=", "-=", "*=", "/=" ve "%=". Aşağıdaki işlemler birbiriyle aynı sonucu verir.

sayi += 7 eşittir sayi = sayi + 7
sayi -= 8 eşittir sayi = sayi - 8
sayi *= 12 eşittir sayi = sayi * 12
sayi /= 3 eşittir sayi = sayi / 3
sayi %= 5 eşittir sayi = sayi % 5


Kategoriler : JavaScript

Webbilgileri.com' da bilgilerinizi paylaşmak istiyorsanız. Ders Ekle linkmizi kullanabilirsiniz.
0 Adet Yorum Bulunmaktadır.
« » 
Makale hakkındaki yorumlarınız ?
Yazan :
Başlık :
Tarih :
Sorununuz :
Güvenlik Kodu :