C++ For Döngüsü

For dongüsünü örnekler vererek açıklamaya çalışalım.Örnek

main()
{
     int a;
     for(a=0;a<6;a = a+ 1)
     printf("a'nın degeri simdi %d oldu.\n",a);
}

for(a=0;a < 6;a = a+ 1) a=0; ifadesinde a değişkeni 0' dan başlıyacak a<6 a değişkeni 6 dan küçük olduğu sürece a = a+ 1 yani a değişkenini hep 1 artır demek istiyor... Bir başka örnek 0 ile 10 arasındaki çift sayıları bulan ve toplayan program yapalım. Örnek :

#include < iostream.h>
#include < conio.h>
     İnt i,top;
     int main()
         {
            Top=0;
            For (i=0;i<=10;i=i+2);
                 {
                     Cout<<"sayılar="<< i;
                     Top=top+i;
                 }
            Cout << "toplam=" << top;
            Getch;
            Return 0;
         }

     Programımızda #include < iostream.h> ve #include < conio.h> kütüphaneleri belirtik İnt i,top; ile değişkenlerimizi tanıttık. For (i=0;i<=10;i=i+2); komutlarıyla i değişkeni 0 dan 10 kadar 2 şer 2 şer attırdık Cout<<”sayılar=”<< i; ile sayıları ekrana yazdırdık ve Top=top+i; ile çift sayıların toplam değerini bulduk.


Kategoriler : C++
Etiketler : C dersleri

Webbilgileri.com' da bilgilerinizi paylaşmak istiyorsanız. Ders Ekle linkmizi kullanabilirsiniz.
0 Adet Yorum Bulunmaktadır.
« » 
Makale hakkındaki yorumlarınız ?
Yazan :
Başlık :
Tarih :
Sorununuz :
Güvenlik Kodu :