Güvenlik Resmi Oluşturma

Güvenlik resmi Oluşturma

     Bu makalemizde size güvenlik resmi oluşturmayı anlatmaya çalışıcağım.Güvenlik resmi web sitelerinin kullanıcılarından bilgi alınırken kullanılan resimdir. Örneğin yorum göndermede ,sipariş verme vb. konularda kullanılır.

Aşağıdaki örneğimizde güvenlik resmi oluşturma bir sesion atama işlemi yapıcağız...

guvenlikresim.aspx.cs :

using System.Drawing;
using System.Drawing.Drawing2D;
using System.Drawing.Imaging;

protected void Page_Load(object sender, EventArgs e)
    {
      {
         Bitmap resim = new Bitmap(180, 20);
        string harfler = "1234567890ABCDEFG";
        Graphics grafik = Graphics.FromImage(resim);
        grafik.FillRectangle(new SolidBrush(Color.FromArgb(185, 185, 185)), 0, 0, 180, 20);
        Font yazi_tipi = new Font("times new roman", 12, FontStyle.Bold);
        Random rastgele = new Random();
        SolidBrush firca = new SolidBrush(Color.Green);
        string karakter = "";
        string kod = "";
        for (int i = 0; i < 6; i++)
        {
            karakter = harflerrastgele.Next(0, harfler.Length - 1)].ToString();
            grafik.DrawString(karakter, yazi_tipi, firca, i * 28 + 6, 0);
            kod += karakter;
        }
        resim.Save(Response.OutputStream, ImageFormat.Jpeg);
        Session

Kategoriler : Asp.net
Etiketler : güvemlik resmi

Webbilgileri.com' da bilgilerinizi paylaşmak istiyorsanız. Ders Ekle linkmizi kullanabilirsiniz.
0 Adet Yorum Bulunmaktadır.
« » 
Makale hakkındaki yorumlarınız ?
Yazan :
Başlık :
Tarih :
Sorununuz :
Güvenlik Kodu :