Asp.net Query String Kullanımı

Asp.net Query String Kullanımı

  Bu makalemizde Asp.net uygulamalarında kullanılan Ouery string kodu açıklamaya çalışacağız.QueryString kodu makalegöster gibi sayfalarımızda kullanıdığımız bir koddur QueryString gelen değer ile veritabanından gelen değeri karşılaştırıp veritabanındaki verilerin detaylarına gitmemizi sağlar.

  Öncelikle makale adında bir veritabanımız olduğunu varsayalım. makale veritabanımızın alanları: makaleid , Baslik, yazar, makale

SQL veritabanı için:

makaleler.aspx.cs:


 protected void Page_Load(object sender, EventArgs e)
  {
    string bg = ConfigurationManager.ConnectionStrings"LocalSqlserver"].ConnectionString;
    SqlConnection baglanti = new SqlConnection(bg);
    SqlCommand komut = new SqlCommand("Select  * From makale", baglanti);
    DataTable veriTablosu = new DataTable();
    SqlDataAdapter veriAdaptoru = new SqlDataAdapter(komut);   
    baglanti.Open();
    veriAdaptoru.Fill(veriTablosu);
    SqlDataReader oku = komut.ExecuteReader();
    if (oku.Read())
    {
    DataList1.DataSource = veriTablosu;
    DataList1.DataBind();

    }
    baglanti.Close();
  }

  Bu şekilde datalist kontrolümüzü doldurduk ve

makaleler.aspx:

    <asp:DataList ID="DataList1" runat="server" DataKeyField="makaleid">
        <ItemTemplate>
           <table border="0">
           <tr><asp:HyperLink ID="HyperLink1" runat="server" Text ='<%# Eval("Baslik") %>' NavigateUrl ='<%# "~/makalegoster.aspx?Makaleid="+Eval("Makaleid")%>'>HyperLink</asp:HyperLink></td></tr>                 
           </table>    
         </ItemTemplate>
         <AlternatingItemStyle BackColor="Gainsboro" />
     </asp:DataList>
 
 Şeklinde datalistimize eklediğimiz hyperlinle makalegoster.aspx sayfamıza makaleid'sine gönderiyoruz.Makalegöster sayfamızdaki kod:


makalegoster.aspx.cs:


 protected void Page_Load(object sender, EventArgs e)
  {
    string bg = ConfigurationManager.ConnectionStrings

Kategoriler : Asp.net
Etiketler : asp net

Webbilgileri.com' da bilgilerinizi paylaşmak istiyorsanız. Ders Ekle linkmizi kullanabilirsiniz.
1 Adet Yorum Bulunmaktadır.
Yazan : ahmet
Tarih :12.03.2013 10:02:55
baya berbat. renklendirm e yok bişi yok. kodlar karışıyor okurken
« 1 » 
Makale hakkındaki yorumlarınız ?
Yazan :
Başlık :
Tarih :
Sorununuz :
Güvenlik Kodu :