ASP.NET 2 VERİ ERİŞİMİ

ASP.NET 2 VERİ ERİŞİMİ

Asp.net 2 ile birlikte veri kaynaklarına erişime de yepyeni yaklaşımlar getirilmiş ASP.NET 2 veri ile olan ilişkimizi sağlar. Kod yazmadan veritabanıyla bağlantı yapabiliriz. bunu sayfamıza bir toolbox menüsünden data seçeneğinden AccessDatasource sayfamıza atarız.

Buradan configure data source tıklarız ve buradan veri tabanımızı seçeriz ve veritabanındaki alanları belirtiriz.

Daha sonra toolbox menüsünden GridView ekleriz ve oradan Choose Data Source’ dan AccessDataSource1 seçeriz. Böylece tek bir kod bile yazmadan veritabanımızı sayfamıza koyarız.

İNSERT , UPDATE, DELETE PARAMETRELERİ

İNSERT:veri girişi için kulladığımız parametredir.SqlDataSource properties özelliklerinden insert query'den command and Parameter açılır.burada parametreler belirtilir.SQL Komut

INSERT INTO SICIL (ADI, SOYADI, SEMT) VALUES (@isim_kriter, @soyad_kriter, @semt_kriter)


UPDATE : Veri güncelleme yani değiştirmek için kullanılır. SqlDataSource properties özelliklerinden insert query den command and Parameter açılır.burada parametreler belirtilir.SQL komutu

UPDATE SICIL SET ADI =@isim_kriter, SOYADI =@soy_kriter, SEMT =@semt_kriter WHERE (SOYADI=@soy_kriter)

DELETE : Veri tabanında kayıtlı olan veriyi silmek için kullanılır. SqlDataSource properties özelliklerinden insert queryden command and Parameter açılır.burada parametreler belirtilir.SQL komutu : DELETE FROM

SICIL WHERE (ADI =@ad_kriter)

Örnek:Veri Erişimi ve İnsert , Update, Delete parametreleri
örnek uygulama


Kategoriler : Asp.net
Etiketler : Asp net dersleri

Webbilgileri.com' da bilgilerinizi paylaşmak istiyorsanız. Ders Ekle linkmizi kullanabilirsiniz.
0 Adet Yorum Bulunmaktadır.
« » 
Makale hakkındaki yorumlarınız ?
Yazan :
Başlık :
Tarih :
Sorununuz :
Güvenlik Kodu :